Уважаеми студенти,

Банковите ни сметки са :

ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ “ИЗТОЧЕН ЕВРОПЕЙСКИ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР”

Банка ДСК ЕАД

Районен клон Пловдив

IBAN: BG18STSA93000016553689

BIC: STSABGSF

 

ЦКБ АД – КЛОН ПЛОВДИВ

Фондация „Помогни на нуждаещите се”

БУЛСТАТ: 115051311

IBAN: BG86 CECB 9790 1007 5226 00

 

БАНКА ДСК – КЛОН ПЛОВДИВ

ФОНДАЦИЯ „ПОМОГНИ НА НУЖДАЕЩИТЕ СЕ”

IBAN: BG82STSA93000008846081

BIC: STSABGSF

Моля изчакайте...