032 / 622 118

Частен професионален колеж

ИЗТОЧЕН ЕВРОПЕЙСКИ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР

ОЦЕНКИ ІІІ И VІ СЕМЕСТЪР

25

Ноем

2014

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ,

ОЦЕНКИТЕ ЗА ІІІ И VІ СЕМЕСТЪР СА ВЕЧЕ ФАКТ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ТЕЗИ ПО ТЕОРИЯ НА СЧЕТОВОДСТВОТО – VІ СЕМ. И ТЪРГОВСКО ПРАВО – ІІІ СЕМ., КОИТО ЩЕ БЪДАТ КАЧЕНИ ДО СЕДМИЦА.