032 / 622 118

Частен професионален колеж

ИЗТОЧЕН ЕВРОПЕЙСКИ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР

ЗА МАГИСТРИ – НАЦИОНАЛНА И РЕГИОНАЛНА СИГУРНОСТ

17

Дек

2014

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ,

НА ЕЛЕКТРОННИТЕ ВИ ПОЩИ СА ИЗПРАТЕНИ МАТЕРИАЛИТЕ ПО:

„Същност на класифицираната информация и процедури по ЗЗКИ”

И

 „Системи за защита на класифицираната информация в НАТО и страните на Европейския съюз”

ПРИ ДОЦ. ЗАГОРОВ.

ИЗБЕРЕТЕ ПО ЕДНА ТЕМА ЗА КУРСОВА РАБОТА ОТ ВСЕКИ ВЪПРОСНИК И Я РАЗРАБОТЕТЕ.

КРАЕН СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ: 01.03.2015 г.

УСПЕШНА РАБОТА