032 / 622 118

Частен професионален колеж

ИЗТОЧЕН ЕВРОПЕЙСКИ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

18

Март

2015

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ – БАКАЛАВРИ “СТОПАНСКА ЛОГИСТИКА” – VІІІ СЕМЕСТЪР,

ДЪРЖАВНИЯТ ИЗПИТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА НВУ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ПЪРВАТА РАБОТНА СЕДМИЦА НА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2016 Г.

ПРИЛОЖЕНО МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТKonspekt.dyrjaven.izpit_ (1)