032 / 622 118

Частен професионален колеж

ИЗТОЧЕН ЕВРОПЕЙСКИ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ – БАКАЛАВРИ “СТОПАНСКА ЛОГИСТИКА”

22

Ян

2015

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ БАКАЛАВРИ “СТОПАНСКА ЛОГИСТИКА” VІІІ СЕМЕСТЪР,

ДО

20 ФЕВРУАРИ

ТРЯБВА ДА СЕ ОПРАВИ СТУДЕНТСКО ПОЛОЖЕНИЕ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ /ПЪЛНА ТАКСА/.

НЕИЗРЯДНИТЕ НЯМА ДА БЪДАТ ДОПУСНАТИ ДО ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ!