032 / 622 118

Частен професионален колеж

ИЗТОЧЕН ЕВРОПЕЙСКИ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР

ДО ВСИЧКИ СТУДЕНТИ – БАКАЛАВРИ “СТОПАНСКА ЛОГИСТИКА” – V И VІІІ СЕМЕСТЪР

13

Ян

2015

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ,

ЩЕ ИМА ИЗВЕСТНО ЗАБАВЯНЕ С УЧЕБНАТА ПРОГРАМА И МАТЕРИАЛИТЕ ЗА V И VІІІ СЕМЕСТЪР, ЗА КОЕТО МОЛИМ ДА НИ ИЗВИНИТЕ. СРОКЪТ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА КУРСОВИТЕ РАБОТИ ЩЕ БЪДЕ УДЪЛЖЕН.

ОЧАКВАЙТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ГРАФИКА!!!