032 / 622 118

Частен професионален колеж

ИЗТОЧЕН ЕВРОПЕЙСКИ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР

ДО БАКАЛАВРИ “СТОПАНСКА ЛОГИСТИКА” VІ СЕМЕСТЪР

18

Март

2015

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ,

КРАЕН СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА КУРСОВИ РАБОТИ ЗА VІ СЕМЕСТЪР – 15 ЮНИ 2015 Г.

КРАЕН СРОК ЗА СТУДЕНТСКО ПОЛОЖЕНИЕ VІІ СЕМЕСТЪР – ЗО МАЙ 2015 Г.

МАТЕРИАЛИТЕ И УЧЕБНАТА ПРОГРАМА ЗА VІ СЕМЕСТЪР ЩЕ БЪДАТ КАЧЕНИ ДО КРАЯ НА МЕСЕЦА.