032 / 622 118

Частен професионален колеж

ИЗТОЧЕН ЕВРОПЕЙСКИ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР

ВАЖНО!

17

Ноем

2014

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ,

МОЛЯ, КУРСОВИТЕ РАБОТИ И РЕФЕРАТИТЕ ДА БЪДАТ ПРЕДАВАНИ В ОФИСА НИ НА “ФР. Ж. КЮРИ” №9, ПЛОВДИВ В СЛЕДНИЯ ВИД:

1. ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА, НА КОЯТО ДА БЪДАТ НАПИСАНИ ТРИТЕ ВИ ИМЕНА, ФАКУЛТЕТЕН НОМЕР, СПЕЦИАЛНОСТ И ДИСЦИПЛИНА.

2. СЪДЪРЖАНИЕ, ИЗЛОЖЕНИЕ И ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА.

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ!!! ТЕМИТЕ ПО ФИЗИЧЕСКА ПОДГОТОВКА ЗА 4 И 7 СЕМ. СА ПРОМЕНЕНИ!!!